مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

آیا بوتاکس ترسناک است؟! چگونه می‌توان از آن صحیح استفاده کرد؟

آیا بوتاکس ترسناک است؟! چگونه می‌توان از آن صحیح استفاده کرد؟

  بوتاکس بد چنین است: صورت حرکت نکند. پوست دور چشم‌ها هنگام خندیدن پیچانده نمی‌شود و حالت صورت سفت‌وسخت دیده می‌شود؛ حتی نوشیدن چیزی با نی هم سخت خواهد شد. ابروها در وسط بیش از حد پائین می‌آید که ظاهری اخم‌آلود به فرد می‌دهد. یک‌سوم‌های فوقانی، میانی و تحتانی صورت با هم هماهنگ به نظرRead more about آیا بوتاکس ترسناک است؟! چگونه می‌توان از آن صحیح استفاده کرد؟[…]