مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

تعریفی کامل از ژنیکوماستی

تعریفی کامل از ژنیکوماستی

ژنیکوماستی چیست؟ همه می دانیم که در سن بلوغ و تحت تاثیر هورمون استروژن ـ که مهم ترین هورمون زنانه است ـ در دختران پستان ها شروع به رشد می کند. در پسرها به دلیل وجود هورمون تستوسترون ـ که مهم ترین هورمون مردانه است ـ رشد پستان ها ایجاد نمی شود و این اعضاRead more about تعریفی کامل از ژنیکوماستی[…]