مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

کاندید مناسب برای جراحی زیبایی بینی

کاندید مناسب برای جراحی زیبایی بینی

کاندید مناسب برای جراحی زیبایی بینی با وجود اینکه جراحی زیبایی بینی(راینوپلاستی) در اغلب اوقات یکی از مشکل ترین جراحی های پلاستیک محسوب می شود، در عین حال یکی از جراحی هایی است که دارای تکنیک های متنوع با توجه به مشکل بیمار میباشد. این جراحی تقریبا به همه کسانی که نسبت به شکل بینی خود حساس هستند اجازهRead more about کاندید مناسب برای جراحی زیبایی بینی[…]