مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

بهترین روش برای گونه گذاری

بهترین روش برای گونه گذاری

بهترین روش پر کردن گونه‌ها استفاده از چربی بدن خود فرد است: استفاده از این روش عارضه‌ای نداشته و ماندگاری بیشتری دارد. در حال حاضر روش‌های مختلفی برای برجسته کردن گونه استفاده می‌شود،استفاده از برخی روش‌ها موجب بروز عوارضی می‌شود ولی تزریق چربی (لیپواینجکشن) بهترین روش پرکردن گونه است. وی افزود: جهت پرکردن گونه، چربیRead more about بهترین روش برای گونه گذاری[…]