مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

افتادگی بینی های گوشتی بعد از جراحی بینی

افتادگی بینی های گوشتی بعد از جراحی بینی

بینی های استخوانی : پوست بینی نازک و غضروف های بینی محکم بینی های گوشتی: پوست بینی ضخیم و غضروف های بینی ضعیف و نازک آیا بینی های گوشتی را می شود عمل جراحی کرد؟ عزیزانم در گذشته سیستم به گونه ای بود که بینی های گوشتی به سختی عمل جراحی بینی می شدند و در نهایت تغییر آنچنانیRead more about افتادگی بینی های گوشتی بعد از جراحی بینی[…]