مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

انواع جراحی اتوپلاستی

انواع جراحی اتوپلاستی

انواع جراحی اتوپلاستی انواع جراحی اتوپلاستی عبارتست از: اتوپلاستی ترمیمی و جراحی گوش بیرون زده عمل جراحی ترمیمی گوش برای بالغین تحت بی حسی موضعی به همراه داروی آرام بخش و برای کودکان تحت بیهوشی عمومی انجام می گیرد. برای شروع عمل اتوپلاستی، جراح یک برش در پشت گوش ایجاد می کند تا به غضروفRead more about انواع جراحی اتوپلاستی[…]