مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

تفاون بینی گوشتی و استخوانی

تفاون بینی گوشتی و استخوانی

آیا جراحی بینی گوشتی با جراحی بینی استخوانی متفاوت است؟ تفاون بینی گوشتی تفاون بینی گوشتی و استخوانی:همان‌طور که گفته شد، مشخصه‌ی اصلی بینی گوشتی، پوست ضخیم آن است. غضروف در این نوع بینی ضعیف‌تر از بینی استخوانی می‌باشد. حال اینکه در عمل جراحی بینی، پزشک با تصحیح شکل استخوان و غضروف، به بینی فرمRead more about تفاون بینی گوشتی و استخوانی[…]