مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

بهبودی پس از تزریق چربی به سینه

بهبودی پس از تزریق چربی به سینه

بهبودی پس از تزریق چربی یکی از بارزترین مزایای تزریق چربی در سینه به صورت سرپایی در مقایسه با سایر روش های قدیمی، بهبودی سریع آن است. بسیاری از جراحان پلاستیک تزریق چربی را در چند نوبت تزریق و در میزان های کم و نه در مقادیر بزرگ، انجام می دهند. تا تغییر شکل سینهRead more about بهبودی پس از تزریق چربی به سینه[…]