مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

جراحی سپتوپلاستی

جراحی سپتوپلاستی

سپتوپلاستی (Septoplasty) چیست؟ جراحی سپتوپلاستی : تیغه بینی در وسط بینی ، در بین دو حفره بینی، قرار می گیرد. تیغه بینی در حالت متعادل باید در وسط بینی قرار بگیرد. وقتی که تیغه بینی از جای خود منحرف می شود، فضای آن طرف از حفره بینی را که به طرف آن متمایل می شودRead more about جراحی سپتوپلاستی[…]