مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

(ژینوپلاستی،منتوپلاستی) یا جراحی زیبایی چانه

(ژینوپلاستی،منتوپلاستی) یا جراحی زیبایی چانه

مزایا نتایج جراحی را می توان بلافاصله بعد از جراحی مشاهده کرد و به مرور زمان پروتز هموار شده و نتیجه عمل طبیعی تر می شود. این پروتز جابجا نشده و در طی مدت یک ماه بافت اطراف با کشیده شدن، قالب پروتز را به خود می گیرد. مواد پروتز به مرور به وسیله بافتRead more about (ژینوپلاستی،منتوپلاستی) یا جراحی زیبایی چانه[…]