مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

تفاوتهای جراحی بینی به روش باز و بسته

تفاوتهای جراحی بینی به روش باز و بسته

شاید یکی از گیج کننده ترین مسایل برای متقاضی جراحی زیبایی بینی  فهم تفاوت های موجود در بین روش های معمول انجام عمل جراحی بینی  و چگونگی انچام هر یک از آن ها باشد. اینکه روش بسته چیست و چگونه می توان با این روش بینی را شکل داد و همینطور مقایسه آن با روشRead more about تفاوتهای جراحی بینی به روش باز و بسته[…]