مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

مراقبت های قبل از جراحی پلاستیک صورت

مراقبت های قبل از جراحی پلاستیک صورت

مراقبت های قبل از جراحی پلاستیک صورت جراح شما بایستی روند، ریسک‌ها، مزایا، جاگزین‌ها و ریکاوری را با شما بحث کند. اینکه بدانید انتظار چه چیزی را باید داشته باشید، شما را در وضعیت راحت ‌تری قرار می‌دهد. شما بایستی بپرسید که جراح، چند نوع روند را انجام داده است و تعداد دفعات عمل اوRead more about مراقبت های قبل از جراحی پلاستیک صورت[…]