تغییر صدا بعد از جراحی بینی

اکثر شما پس از عمل جراحی بینی در جلسات مشاوره جراحی عمل بینی یکی از دغدغه های اصلیتون تغییر صدا است :

– صدام کاملا تغییر می کند و کسی من را نمی شناسد؟
– صدا تا چه حدی تغییر می کند من صدایم را دوست ندارم.
-آیا بعد از عمل جراحی بینی صدام تو دماغی می شود؟
– صدایم نباید تغییر کند تا حدی که کسی من را نشناسد زیرا که من در زندگی شغلی و حرفه ایم صدا برایم نقش تعیین کننده ای دارد.
این مسئله دغدغه ذهن تمام مردم دنیا در عمل جراحی بینی بوده و هست، کارشناسان برای تعدادی بیمار قبل و بعد از عمل جراحی تستی انجام دادند با دستگاه های ویژه حساس به فرکانس صوتی را در شرایطی تقریبا مساوی فرکانس و دامنه ی تغییر صدا را بررسی کردند و هم با دستگاه و هم افراد آموزش دیده چک شدند  تا تغییرات صدا را متوجه شوند ،  جالب است بدانید که تقریبا نتیجه کلی آزمایشات به هم نزدیک بود و تحلیل به فقط گرفتگی صدا شده بود ! مانند زمانی که فرد سرماخورده است و صدایش تغییر می کند که بر اثر باریک شدن مجرای بینی و سخت شدن کند شدن حرکت هوا یا برخورد به جداره های بینی صدا تغییرات جزیی داشته و در دامنه و فرکانس صدا تاثیر می گذارد و در نتیجه روی بلندی صدا تاثیر گذار است.
نکته جالب دیگر اشاره بر تو دماغی بیان کردن واج های میم و نون ( “م” و “ن” و “آ” ) و بیانشان خفیف تر صورت میگیرد عام ترین کلمه ای که دستخوش تغییر است کلمه ” من ” است.
در کل تغییرات صدا پس از عمل جراحی بینی مشکل ساز نیست فقط گروه آخر کسانی که کار حرفه ایشان با صدایشان مرتبط است باید احتیاط بسیاری در این مورد داشته باشند و حتما این مسئله را با دکتر جراح خود در میان بگذارند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.