مشکلاتی که رینوپلاستی می تواند برطرف نماید

  • بزرگ بودن اندازه بینی
  • قوزدار بودن بینی
  • افتادگی نوک بینی یا کم بودن زاویه  بینی ولب
  • پهن بودن بینی
  • بزرگ بودن سوراخ های بینی
  • جعبه ای شکل بودن نوک بینی
  • زیاد بودن فاصله نوک بینی تا صورت
  • دررفتگی تیغه بینی وغیرقرینه بودن بینی
  • دو شاخه بودن نوک بینی
  • دماغ زین اسبی متعاقب ضربه های قبلی ویا عمل جراحی انحراف تیغه بینی
  • بد شکلی های بعدازعمل جراحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.