مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

زمان مناسب بارداری بعد از عمل بینی

زمان مناسب بارداری بعد از عمل بینی

زمان مناسب بارداری بعد از عمل بینی | تعداد زیادی از پزشکان بر این باور هستند که پس از پایان یافتن زمان بهبودی که شامل محکم شدن ساختار بینی و رساندن خون به بافت های تغییر یافته است خانم ها می توانند زندگی روزانه خود را شروع کرده و باردار شدن آنها از نظر پزشکی امکان پذیر است و مانعی ندارد .