مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

تغییر در حس بویایی بعد از جراحی بینی

تغییر در حس بویایی بعد از جراحی بینی

تاثیر جراحی بینی در حس بویایی اگر شما تصمیم به جراحی بینی خود گرفته باشید ، ممکن است نگران تاثیر جراحی بینی بر حس بویایی باشید و اضطراب داشته باشید که شاید با رفتن در زیر تیغ جراحی دیگر هیچ وقت نتوانید به خوبی قبل رایحه هر چیزی را احساس کنید . عمل جراحی بینیRead more about تغییر در حس بویایی بعد از جراحی بینی[…]