مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

عوارض ظاهری جراحی بینی

عوارض ظاهری جراحی بینی

عوارض ظاهری بینی در جراحی بینی کدامند ؟ ممکن است بعد از جراحی بینی عوارضی مربوط به شکل ظاهری در بینی بیمار ایجاد شود که میتوان به تعدادی از آن ها اشاره کرد . این عوارض عبارتند از : نامتقارن بودن سوراخ بینی عدم تقارن سوراخهای بینی پس از جراحی بینی ممکن است در اثرRead more about عوارض ظاهری جراحی بینی[…]